Skip links

Bebek regürjitasyonu (geri getirme)

Regürjitasyon (geri getirme) mide ve özefagus (yemek borusu) içeriğinin kendiliğinden yukarı çıkması, ağızdan veya burundan gelmesi olarak ifade edilebilir. Gastroözefageal reflü (GÖR) daha geniş bir tanımlama olup mide içeriğinin kendiliğinden yemek borusuna hareket etmesi anlamına gelmektedir. Gastroözefageal reflü Hastalığı (GÖRH) reflüya bağlı olarak gelişen doku hasarı veya bağışıklık reaksiyonu (yemek borusu iltihabı, tıkayıcı solunum durması (apne), akciğer aspirasyonu, reaktif hava yolu hastalığı, büyüme geriliği) gelişen durum olarak tanımlanmaktadır.

Bebeklik döneminde yemek borusunun kısa olması, hareket uyumunun az gelişmiş olması, karın içi ile göğüs arasındaki basınç farkı, aşırı ve sık beslenme ve pozisyon hatalarına bağlı olarak gelişebilmektedir.

Kusma, otonom sinir sistemi ve iskelet kaslarının katıldığı sinir sistemi refleksidir.

Geri getirme (regürjitasyon) doğumdan itibaren herhangi bir zamanda başlar, dördüncü ayda zirve yapar, altıncı aydan itibaren giderek azalarak 12-15.ayda son bulur. Anne sütü veya formül mama ile beslenen bebeklerde benzer sıklıkta görülürken anne sütüyle beslenenlerde daha kısa sürmektedir.

Bebek regürjitasyonu için tanı:

ROMA IV kriterlerine göre;

3 haftalıktan 12 aylığa kadar olan sağlıklı bebeklerde;

  1. üç hafta veya daha fazla süre, günde iki kez ya da daha fazla regürjitasyon
  2. öğürme, kanlı kaka, aspirasyon, solunum durması (apne), gelişme geriliği ve yutma güçlüğü veya anormal duruşun olmaması.

Doğal seyrinde düzelme olacağı için tedavinin hedefi gelişebilecek sorunları önlemek, ebeveynlerin endişelerini gidermek ve şikayetlerin hafiflemesini sağlamaktır.

Proton pompa inhibitörlerinin gibi ilaçların faydası yoktur.

Şikayetleri azaltmak için, beslenmenin düzenlenmesi, pozisyonel tedaviler önerilmektedir. Beslenme sıklığı, miktarı ve kıvamında değişiklikler tedavide etkilidir. Kıvam arttırıcılar etkilidir, ancak mısır ve /veya pirinç nişastalılı olanlar aşırı kalori içermektedirler.

Dirençli ve tekrarlayan regürjitasyonu olan bebeklerde (alerjiye bağlı atopik dermatit, hışıltı bulguları varsa) besin alerjisi düşünülerek, annenin diyetinde inek sütü ve süt ürünleri çıkarılmalıdır. Formül sütle beslenenlere yoğun hidrolize veya aminoasit bazlı formül sütler önerilmeli 2-4 gafta izlenmelidir.

 Süt çocuklarında kusma ayırıcı tanısı

Mekanik GÖR

Malrotasyon

Pilor stenozu

İntussepsiyon

Kabızlık

Divertikül

Boğulmuş fıtık

Trakeaözefageal fistül

Enfeksiyöz Nekrotizan enterokolit

Akut gastroenterit

Sepsis

Menenjit

Pnömoni

Otitis media

Gastrit

Akut apandisit

Pankreatit

Akut kolesistit

HSP

Genitoüriner İdrar yolu enfeksiyonları Üriner sistem taşları
Merkezi sinir sistemi Hidrosefali

İntrakraniyal kanama

İntrakraniyal tümör

Migren

Reye sendromu

Metabolik Diyabetik ketoasidoz

Konjenital adrenal hiperplazi

Üre döngüsü bozuklukları

Aminoasit metabolizma bozuklukları

Yağ asidi oksidasyon bozuklukları

Diğer Akut travma

Munchasen sendromu

Orak hücreli anemi

Zehirlenmeler

 Bebek regürjitasyonunda uyarıcı belirti ve bulgular

Uyarıcı belirtiler

·       Kanlı kusma,

·       Kanlı dışkılama,

·       Beslenme reddi,

·       Beslenme, yutma güçlükleri

·       Hayatın ilk üç haftasında başlaması

·       Bir yaşından sonra devam etmesi

·       Safralı kusma

 

 

 

Uyarıcı bulgular

·       Büyüme geriliği,

·       Nörolojik gelişme geriliği,

·       Dışkıda gizli kan varlığı,

·       İleri derecede karın gerginliği,

·       Ateş,

·       Dehidratasyon bulguları

·       Özefajit (yemek borusu iltihabı)

·       Tıkayıcı apne (solunum durması)

·       Reaktif hava yolu hastalığı

·       Akciğer aspirasyonu