Skip links

Grip (Influenza) Aşısı

Çocukların %20-30, erişkinlerin %5-10’u hastalığı semptomatik olarak geçirmektedir. Yaklaşık 3 milyon kişi gripe bağlı ağır hastalık geçirmekte ve 250-500 bin ölüm görülmektedir.

Aşı için öncelikli gruplar

 • 65 yaş ve üzerindeki kişiler,
 • 6 ay-5 yaş arası çocuklar,
 • Gebeler ve lohusalar,
 • 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanımı,
 • Diyabet dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,
 • Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar,
 • Kronik böbrek hastalığı olanlar,
 • Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ( kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immünsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları),
 • Huzurevi, bakım evi vb. ortamlarda yaşayanlar,
 • Vücut kitle indeksi >40 kg/m2 olanlar
 • Sağlık personeli ve sağlık kurumlarında çalışanlar,
 • Kronik bakım gerektiren nörolojik hastalığı olanlar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVİD-19 pandemi sürecinde influenza aşısını;

 • Sağlık çalışanları
 • 65 yaş üstü
 • 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar
 • Hamileler
 • Çocuklara önermektedir.

İnfluenza (grip) aşısının etkinliği uygulanan aşı tipine, uygulanan kişinin yaşına, cinsiyetine, bağışıklık sisteminin durumuna, şişmanlık durumuna, hamileliğe, dolaşan virüsle aşı içeriğindeki virüslerin kesişmesine, dolaşan virüsün tipi/alt tipine göre değişmektedir.

Aşılanma Ekim ayı sonuna kadar önerilmektedir. COVİD dönemi için sezonluk grip aşısı çıktığı gibi, yani Temmuz veya Ağustos gibi erken olabilir.

Erişkinlerde koruyucu antikor yanıtı aşılamadan iki hafta sonra oluşmaktadır.

Son yapılan çalışmalarda Influenza aşılaması ile COVİD-19′ dan korunmanın ve şiddetinde azalmanın kısmen mümkün olduğunu, bu etkinin pnömokok aşısının uygulanması ile mortalite üzerine olumlu etkisinin artacağı sonucuna varılmıştır.

COVİD-19 aşıları, grip aşısı dahil olmak üzere diğer bütün aşılar 14 gün öncesinde veya sonrasında yapılmamalıdır. COVİD-19 şüpheli ya da kesin tanılı akut hastalık döneminde influenza aşısı ertelenmelidir. COVİD-19 geçiren kişi izolasyon kriterleri sonlandığında grip aşısı olmalıdır.

Aşılamanın Yararları

 • Riskli gruplarda ölüm ve hastalık oranı azalmaktadır
 • Çocukların okul devamsızlığı azalmaktadır
 • Antibiyotik kullanımı azalmaktadır
 • Toplumda hastalığın yayılımı azalmaktadır
 • İşgücü kaybı azalmaktadır

Yumurta alerjisi olanlarda hafif pişmiş yumurtayı yiyebiliyorsa aşının yapılabileceği, sadece ürtiker (döküntü) oluyorsa aşının yapılabileceği ve 30 dakika gözlenmesi önerilmektedir. Ancak ciddi reaksiyon gelişiyorsa (tansiyon düşmesi, solunum sıkıntısı, bulantı, kusma, adrenalin gereksinimi) o zaman Uzman görüşü alınması önerilmektedir.

İnfluenza (grip) aşıları

 • En erken bebek 6 aylık olunca başlanabilir
 • 6ay-3 yaş arası yarım doz 2 kez ( 1 ay arayla)uygulanır
 • 3-9 yaş arası tam doz 2 kez (1 ay arayla)uygulanırİnfluenza (grip) aşıları
 • 3-9 yaş arası önceden grip aşısı olmuşsa tek doz uygulanır
 • 9 yaş ve üzerine tek doz uygulanır
 • Koza etkisi için 6 aydan küçük bebek bulunan evlerde bebekle teması olan bireylerin aşı olması önerilir

FROM THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS| TECHNICAL REPORT| SEPTEMBER 06 2022

Recommendations for Prevention and Control of Influenza in Children, 2022–2023

Bu rapor, APA’nın 2022-2023 sezonunda çocuklarda influenzanın önlenmesi ve tedavisinde influenza aşısı ve antiviral ilaçların rutin kullanımına ilişkin tavsiyelerine eşlik eder. APA 6 aylıktan itibaren tıbbi kontrendikasyonu olmayan tüm çocuklara yıllık grip aşısı yapılmasını önermektedir. Grip aşısı ciddi akut solunum sendromu- koronavirüs 2 dahil olmak üzere dolaşan bütün solunum yolu hastalıklarının genel yükünü azaltmanın yanısıra çocukları ve daha geniş toplumu korumak için önemli bir stratejidir. Bu teknik rapor, son grip sezonunu, çocuklarda mortalite ve morbiditeyi, aşı etkinliğini ve aşı kapsamını özetlemekte ve saklama, uygulama ve yerine getirme hakkında ayrıntılı rehberlik sağlamaktadır. Rapor ayrıca, inaktif ve zayıflatılmış influenza aşısı önerileri, hamilelik ve emzirme döneminde aşılama, tanı testleri ve tedavi ile kemoproflaksi için antiviral ilaçlar hakkında kısa bir zemin sağlar. 2021 -2022 influenza sezonu, influenza aşılama oranları influenza aşısının hastaneye yatış ve mortalite üzerindeki etkinliği, mevcut aşılar, önceki influenza aşılarına karşı şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar için rehberlik ve aşı alımını teşvik etme stratejileri hakkında güncel bilgiler sağlamaktadır.Bu teknik rapor, APA’nin 2022-2023 sezonunda çocuklarda influenzanın önlenmesi ve tedavisinde influenza aşısı ve antiviral ilaçların rutin kullanımına ilişkin tavsiyelerine eşlik etmektedir.

2021-2022 grip sezonu

Muhtemelen şiddetli akut solunum sendromu- koronavirüs 2’nin (SARS-CoV-2) dolaşımı ve pandemiyi hafifletme önlemlerinin uygulanması nedeniyle büyük ölçüde ve alışılmadık derecede hafif bir 2020 ile 2021grip mevsiminin ardından, halk sağlığı uzmanları 2021 ile 2022 influenza Mart 2020’den bu yana minimum influenza virüsü sirkülasyonu nedeniyle popülasyon bağışıklığının azalması sonucu sezonun erken ve şiddetli olabileceğini belirtmektedirler.

Pediatride yüksek riskli gruplar

5 yaşından küçük çocuklar (özellikle 2 yaşından küçük olanlar) ve altta yatan belirli tıbbi durumları olan herhangi bir yaştaki çocuklar yüksek grip komplikasyon riskine sahiptir. Ek olarak, influenza aşısı, sosyal veya toplumsal özelliklere sahip belirli popülasyonlarda özellikle önemlidir, bu da influenzadan daha yüksek hastaneye yatış oranlarına ve COVİD-19’a karşı savunmasızlığın artmasına neden olur. İnfluenza virüsü enfeksiyonundan daha yüksek oranda olumsuz sonuçlar yaşayan tüm kişilerde bağışıklamanın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için artan çabalara ihtiyaç vardır.