Skip links

Özel Aşılar

Özel aşı programı
Rota aşısı
Rotarix 2 ay arayla 2 doz (ilk doz en geç 15.haftadan önce yapılmalı)
Rotateq 2 ay arayla 3 doz (ilk doz en geç 15.haftadan önce yapılmalı, son doz 8.aydan önce yapılmalı)

Meningokok aşıları
6 aydan küçük çocuklar
nimenrix (2,4,12.aylarda-3 doz)+ bexero(3,5,7,13.aylarda-4 doz)
veya
menveo (2,4,6,12.aylarda-4 doz)+ bexero(3,5,7,13.aylarda-4 doz)
6-12 aylık çocuklar
nimenrix (6,8,12.aylarda-3 doz)+ bexero(7,9,13.aylarda-3 doz)
veya
menveo (7,12.aylarda-2 doz)+ bexero(8,10, 13.aylarda-3 doz)
veya
menectra (9,12.aylarda- 2doz)+bexero (7,9,13.aylarda-3 doz)
12-24 aylık çocuklarda
nimenrix (12.ay- tek doz)+ bexero(13,15,27.aylarda-3 doz)
veya
menveo (12,14.aylarda-2 doz)+bexero(13,15,27.aylarda-3 doz)
veya
menectra (12,15.aylarda- 2doz)+bexero (13,16,28.aylarda-3 doz)
24 aydan büyük çocuklar
nimenrix (24.ay tek doz)+ bexero (25,27.aylarda-2 doz)
veya
menveo (24.ay tek doz)+ bexero (25,27.aylarda-2 doz)
veya
menectra (24.at tek doz)+bexero (25,27.aylarda-2 doz)