Skip links

El Ayak Ağız Hastalığı

Ateşli döküntülü hastalıklardan biridir. Bulaşıcılığı çok yüksektir. Genellikle Coxsackievirus A16’ya bağlı gelişen bir hastalıktır. El, ayak ve ağız içinde lezyonlarla seyreden enfeksiyon hastalığıdır.Soyulma ile iyileşebilir.

Coxsackievirus A16‘ya bağlı gelişen bir hastalıktır. El, ayak ve ağız içinde lezyonlarla seyreden enfeksiyon hastalığıdır. Ayrıca Echovirüs ve enterovirüslere bağlı olarakta bu hastalık gelişebilir. 2-10 yaş arası sonbahar ve yaz aylarında sık görülür. Bulaşıcılığı çok yüksektir.

Başlıca solunum, tükrük ile bulaşır. kuluçka süresi 5-7 gün olup kısa süren hafif ateş, boğaz ağrısı gibi belirtilerden sonra genellikle ilk ağızda olmak üzere döküntüler başlar. El ve ayaklardaki döküntüler daha sonra başlayabilir. Kırmızı halka ile çevrili vezikülopüstüler döküntü izlenir. Ağızdaki döküntüleren çok yanak ve dudak mukozasında nadiren de damak ve diş etinde izlenir. Ağızdaki döküntüler hızla patlayarak gri- sarı renkte ülserasyonlara neden olur. El ayası ve ayak tabanındaki döküntüler ağrısız ve kaşıntısızdır.

Döküntüler su çiçeğinden farklı olarak el ve ayakların uç kısımlarındadır. Lezyonlar 7-10 gün içinde iz bırakmadan iyileşir.

Virüs dışkıda 1 ay kalabilir.

Çok nadir de olsa myokardit, pnömoni ve ensefalit gibi komplikasyonlara neden olabilir.

Gebeliğin ilk 3 ayında geçirilen enfeksiyon düşüklere ve gelişme geriliğine neden olabilir.

Tedavi semptomatiktir. Ağrılı ağız lezyonları için topikal anestezikler kullanılabilir. Sıvı alımının artırılması yararlı olur. Komplikasyonlar dışında tedavisiz iyileşir.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/el-ayak-hastaligi