Skip links

İnfantil Kolik

 • Belirgin bir neden olmadan başlayan anne veya bebeğe bakanlarda endişeye neden olan bir durumdur
 • 1-4 yaş arası bebeklerde, altta yatan herhangi bir organik neden olmadan, yatıştırılması zor olan uzun süreli ağlama nöbetleridir
 • Sağlıklı iyi beslenmiş bir bebekte günde 3 saatten uzun süren, haftada 3-4 günden fazla olan ve 3 haftadan uzun süren ağlamaları kapsamaktadır
 • En belirgin bulguları;
  • Öğleden sonra ve akşam saatlerinde başlayan aşırı yüksek sesle ağlama atakları,
  • Ataklar sırasında bebeklerin sıkıntılı ve telaşlı görünümleri
  • Dizlerini karınlarına yaklaştırarak yüzlerinin kızarmasıdır.
 • Ayırıcı tanısında laktaz eksikliği, inek sütü protein alerjisi, gastroözefageal reflü (GÖR) ve gastroözefageal reflü hastalığıdır (GÖRH)
 • Bebek beslendikten sonra, uyarıcıların olmadığı bir ortamda, yavaş ritmik sallamayla ve pışpışlamayla susuyor ve bırakınca tekrar ağlamaya başlıyorsa kolik tanısını destekler
 • Uyarıcı belirtiler
  • Ateş
  • Emmede azalma
  • Kanlı, yağlı/veya mukuslu dışkı
  • İleri derecede karın gerginliği
 • Uyarıcı bulgular
  • Büyüme geriliği
  • Ciltte döküntüler
  • Anormal fizik muayene bulguları
 • Tanı ölçütleri (ROMA IV kriterleri) Aşağıdakilerin hepsini içermelidir
  • Belirtilerin başlayıp sonlanması ilk beş ay içinde olmalıdır
  • Herhangi bir neden olmadan ortaya çıkan ve çocuğa bakım veren kişiler tarafından önlenemeyen veya yatıştırılamayan tekrarlayıcı ve uzun süreli ağlama, yaygara ya da huysuzluk nöbetleri
  • Bebekte gelişme geriliği, ateş ya da hastalık bulgusunun olmaması
 • Tedavi:
  • Amaç koliği tedavi etmek değil, anne ve çocuğa bakım veren kişilerin bebeğin gelişimindeki bu zorlu dönemi atlatmasına yardımcı olmaktır
  • Bebeğin nasıl beslendiği değerlendirilmeli ve bebeğe bakan kişi bu konuda desteklenmelidir
  • Anne sütü ile beslenenlerde anne sütüne devam edilmelidir
  • Fermentasyonla elde edilen, laktaz içeren prebiyotik katkılı formül sütler, mama ile beslenen bebeklerde tercih edilebilir
  • Laktozu azaltılmış formül sütlerin veya beslenme sırasında laktaz enzimi eklenmesinin faydalı olabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiştir
  • Anne- babaya, bebeğin açlık ve yorgunluk belirtilerini tanımak için bilgilendirici eğitimler verilmeli, depresyon ve sosyal destek açısından değerlendirilmelidir
  • Bazı çalışmalarda Lactobasillus reuteri sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde ağlamaları kontrol altına alabileceği sonucuna varılmıştır

 

 • Önerilen tedavi seçenekleri
  • Ailenin kaygı düzeyine yönelik davranış önerileri
  • Beslenmenin düzenlenmesi
 • Etkinliği tartışmalı olanlar
  • Anne sütü ile beslenenlerde Probiyotikler
  • Mama ile beslenen bebeklerde Formül süte beta palmitat eklenmesi ve fermentasyon işlemi görmüş formül sütler
 • Önerilmeyen tedavi seçenekleri
  • Laktozu azaltılmış formül süt veya laktaz kullanımı
  • Simetropyum (yan etkileri nedeniyle)
  • Hipertonik glukoz solüsyonları
  • Rezene özleri ve sakkaroz çözeltileri
  • Simetikon